Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Buitenlandse literatuurkring

Door het lezen en bespreken van vertaalde buitenlandse literatuur wordt de kijk op mensen en situaties in de wereld verbreed. Bijeenkomst een keer per zes weken bij een van de leden thuis; aanvang 20.00 uur.

Leeswijzer - nieuwe buitenlandse literatuurkring

Nieuwe verschenen vertaalde buitenlandse literatuur heeft onze aandacht. Bijeenkomst een keer per maand op woensdagmiddag bij een van de leden thuis; aanvang 13.45 uur.

Engelse kring

Toneelstukken van Engelstalige schrijvers in de oorspronkelijke taal staan altijd centraal. Het komt ook wel voor dat wij na een te lezen of gelezen toneelstuk een film bekijken of naar het theater gaan.
De kring komt bijeen op de tweede maandag van de maand bij een van de leden thuis; aanvang 20.00 uur.

Filosofiekring

In deze kring worden boeken en artikelen van of over filosofen gelezen. De bijeenkomst is op de eerste woensdag van de maand bij een van de leden thuis; aanvang 19.30 uur.

Franse leeskring

In de Franse kring staan de boeken van Franstalige schrijvers centraal. Indien mogelijk ook het bezoeken van Franse toneelvoorstellingen, na lezing van het betreffende stuk, of een Franse film. Een enkele keer gezamenlijk uit eten, Frans uiteraard. Tijdens de bijeenkomsten op de eerste of tweede woensdag van de maand is de voertaal Nederlands; aanvang 20.00 uur.

Nederlandse leeskring

Maandelijks bij toerbeurt de bespreking van boek van een Nederlandse auteur. Bijeenkomsten bij een van de leden thuis op de laatste woensdagavond van de maand; aanvang 20.00 uur.

NL literatuur Hollandse Nieuwe

Nieuwe Nederlandse literatuur komt aan bod bij deze leeskring. De bijeenkomsten zijn een keer in de twee maanden op donderdagmiddag bij een van de leden thuis; aanvang 14.00 uur.

Kaffeeklatsch - Duitse kring

Kaffeeklatsch houdt zich bezig met onderwerpen van de Duitse cultuur in brede zin. Bijeenkomsten bij een van de leden thuis op de laatste maandagmiddag van de oneven maanden; aanvang 15.00 uur.

Fins - Russische kring

Belangstelling voor het Finse en Russische culturele leven - in vele vormen: film, toneel, muziek, literatuur, beeldende kunst. Een boekbespreking bij een van de leden thuis of gezamenlijk bezoek aan voorstellingen en tentoonstellingen.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED