Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Avondleeskring 1

Avondleeskring 1 komt circa acht keer per jaar samen bij een van de leden thuis.

Bij deze Avondleeskring kunnen zich nog leden aanmelden.

Contact Persoon

Hanny Huijsman

Leeskring Historische Boeken

In 2018 is een kring gestart die als doel heeft historische boeken te lezen en te bespreken.

In juni 2018 vond een succesvolle proefsessie plaats, waarbij 'Woud der Verwachting' van Hella Haasse is besproken (tegen de achtergrond van de honderdjarige oorlog).

De bijeenkomsten vinden plaats bij één van de deelnemers thuis.

Een van de leden (niet de gastvrouw) verzorgt een inleiding waarin nadrukkelijk aandacht is voor de historische achtergrond van het gelezen boek.

De leden komen drie maal per jaar bijeen.

Het maximaal aantal deelnemers is acht. 

Contact Persoon

Claire Wolters

De belangstelling voor de kring is groot, de eerste groep is vol.

Mocht je - gezien het enthousiasme in deze kring - een nieuwe LHB willen starten, laat het dan weten aan de voorzitter of vraag Claire om een plaatsje op de wachtlijst.

Middagleeskring

De leeskring komt eens per zes weken bij elkaar.

De eerstvolgende keer op: maandag 28 oktober (onder voorbehoud)

Anja Vledder bespreekt 'De Kinderwet' van Ian McEwan

Gastvrouw: Maria van Langen

Eerder gelezen boeken:

'Een zachte hand' van Leila Slimani
'Kolja' van Arthur Japin
'Als de winter voorbij is' van Thomas Verbogt
'Olga' van Bernhard Schlink
'Wees onzichtbaar' van Murat Isik
'Aal onder water' van Ali Zamir
'De Raadselvader' van Jolande Withuis
'Ventoux' van Bert Wagendorp
'Het Gordijn' van Kader Abdolah
'Je ziet mij nooit meer terug' van Sonja Barend
''t Hooge Nest' van Roxane van Iperen
Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer
Leon & Juliette van Annejet van de Zijl
Contact Persoon

Maria van Langen

Levensvragenkring

De bijeenkomst van 9 oktober kon niet doorgaan.
Het onderwerp 'Levenstestament' komt aan de orde op de eerstvolgende bijeenkomst en wordt voorbereid door Anne-Mieke Boss

Contact Persoon

Maria van Langen


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED