Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

1e leeskring VVAO

Contactpersoon: Victoria Sprenger

De bijeenkomsten vinden iedere 3e maandag van de maand plaats. De leeftijd van de leden varieert van 44 tot 80 jaar, bèta’s en alfa’s, geen Neerlandici. De kring wordt begeleid door een Neerlandicus. Per jaar worden 10 boeken besproken. Samen bepalen we welke boeken dat worden. Soms is dat over een bepaald onderwerp, soms komt een van de leden met een voorstel of zoekt de docent een boek uit. De bijeenkomsten worden gemiddeld door 10 à 11 aanwezigen. De kring bestaat al 25 jaar.

Leeskring 3

Contactpersoon: Lidwien Bertens-Speleers

Deze kring bestaat al van vóór 1994 en bestaat uit allemaal “lezers”, iedereen bereidt de bijeenkomst goed voor. een keer per maand komen we bijeen. Soms staat een thema (bv Het Kwaad) centraal, maar ook bezoeken we lezingen of gaan naar de opera. De leeftijd varieert van 40 tot 65 jaar. De kring heeft haar maximum van 9 personen bereikt, immers iedereen wil z’n zegje doen, en de ruimte in woonhuizen is beperkt.

Literaire kring 4

Contactpersoon: Margot Rietbergen

In deze kring worden boeken besproken die door de leden worden voorgedragen en goedgekeurd. Een keer in de zes weken komen de leden op de maandagavond bij een van de leden bij elkaar. De meeste leden zijn lezers en willen door de kring daaraan meer diepgang geven en andere ideeën opdoen. Gezelligheid is ook belangrijk.

Literaire kring 5

Contactpersoon: Corrina van Rij-Jonker

Het plezier van het samen lezen en boeken bespreken staat in deze kring centraal. De boeken keuze wordt in onderling overleg gemaakt en de bespreking van het boek wordt door elk lid bij toerbeurt verzorgd. De groep komt 8 tot 10 keer per jaar bijeen telkens bij een van de leden thuis. 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED