Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Cultuur

De Kunstkring Hamaland

Smaken verschillen en dat geldt niet alleen voor de kookclubjes!

Aantal leden: 20

De kunstkring Deventer is enige jaren geleden heropgericht door Wil Tiemes en Yvonne van den Heuvel. Sinds 2014 is het een gezamenlijke activiteit van de VVAO’s Deventer en Zutphen en heten we Kunstkring Hamaland.

Op basis van ideeën van de leden stellen we het komende programma samen. Soms is dit een huiskamerbijeenkomst, waar één of meer leden een onderwerp aankaarten; meestal staat er een museumbezoek en/of tentoonstelling op de rol. Ook is het natuurlijk mogelijk dat één van de leden tussentijds een initiatief neemt, waarbij anderen kunnen aanhaken.

We proberen een actieve club te zijn, elkaar uit te dagen en elkaar te stimuleren in het ontwikkelen van een ieders interesseveld. Niet alleen gezelligheid maar vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke kernwaarden van de kring.

Onze uitstapjes en bijeenkomsten worden vastgelegd. Per activiteit levert tenminste één van de leden een samenvattend verslagje aan. Die tekst wordt zo mogelijk aangevuld met links naar fotoalbums met daarin foto’s (van velen) en links naar de websites van de bezochte musea e.d. 

Minstens eens per maand is er een activiteit, met uitzondering van de maand december.  

informatie of aanmelden

Wereldkring

aantal leden: 15

De Wereldkring bestaat uit vrouwen die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen in andere landen en in culturen buiten en binnen Nederland.

Wij plannen onze bijeenkomsten aan de hand van een overkoepelend thema, dat we gezamenlijk vaststellen voor de komende een of twee jaar. 

Bij de bespreking van de gekozen onderwerpen worden we gevoed door de eigen (werk)ervaringen van de leden of door boeken, films en inleiders van buiten de kring. Elke bijeenkomst wordt door twee leden voorbereid, een derde lid stelt als gastvrouw haar huis open.

De kring komt zes keer per jaar bijeen. Tussen de bijeenkomsten door attenderen we elkaar op interessante tentoonstellingen, films en theatervoorstellingen; soms bezoeken wij die gezamenlijk. Eenmaal per jaar ruimen we een bijeenkomst in voor bijzondere reisverhalen van de leden. Ook  hebben we jaarlijks een feestelijke avond met eten en poëzie uit andere culturen.

Aangezien de VVAO er opgericht is om verbindingen te leggen en contacten te onderhouden staat dit op gespannen voet met de regels van het RIVM van dit moment.

informatie of aanmelden


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED