Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Welkom bij de afdeling Noord-Holland-Noord

De afdeling Noord-Holland-Noord van de VVAO biedt hoger opgeleide vrouwen van alle leeftijden in Noord-Holland-Noord al meer dan 50 jaar de gelegenheid om elkaar tijdens allerlei activiteiten te ontmoeten. De algemene bijeenkomsten zijn verbonden aan een jaarthema; het thema van 2022 is Inclusieve samenleving. Hier vind je het overzicht van de bijeenkomsten en activiteiten in het kader van het thema. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum Thuis in Overdie te Alkmaar. Wie kennis wil maken met onze afdeling is van harte welkom. Je kunt daarvoor contact opnemen via een e-mail naar noord-holland-noord@vvao.nl.

Binnen de afdeling zijn momenteel ongeveer honderdzestig vrouwen actief in de diverse kringen. Zo zijn er drie literaire kringen, vier museumkringen, een wandelgroep, een bridgekring, een filosofiekring, een poëziekring, een toneelkring en sinds kort een biografiekring.

Noord-Hollland-Noord kent naast kringen ook postcodegroepen (pc-groepen). Deze groepen zijn in het leven geroepen, omdat de afdeling geheel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal bestrijkt. De pc-groepen geven leden de kans elkaar ook dichtbij huis te ontmoeten. Zij organiseren zelf activiteiten zoals huiskamerbijeenkomsten, gezamenlijke etentjes en discussiemiddagen en -avonden. Elke pc-groep heeft een (of twee) coördinator(en). Nieuwe leden worden verwelkomd door de coördinator van hun postcodegebied en op de hoogte gebracht van de bijeenkomsten. 

Bekijk ook het organigram van de afdeling NHN en hoe deze verbonden is met de landelijke VVAO.

 

Kringen


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED