Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Studie

Argus

Contactpersoon: Marianne Emmelkamp: emailkamp@wxs.nl

Onderwerp
Studie-discussiekring over actuele maatschappelijke thema's.

Toegevoegde waarde
Door gezamenlijk een boek of een artikel te lezen/bestuderen en vervolgens daarover te discussiëren, scherp je niet alleen het lezen maar ook het denken over maatschappelijke thema’s. Daarnaast heeft het bespreken van maatschappelijke thema's vanuit de verschillende disciplines (juridische, psychologische, pedagogische en historische) van de kringleden een toegevoegde waarde. 

Werkwijze
De studie-discussiekring leest een boek of artikelen over actuele maatschappelijke thema's en daarover wordt op de bijeenkomst gediscussieerd. Leden wijzen elkaar op interessante artikelen en ook voordrachten of lezingen.

Aantal leden: 6 leden, 1-2 (max.) nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten
Een keer per twee maanden.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED