Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Leeskring 1

bestaat uit 9 leden en komt ongeveer een maal per 6 weken op dinsdagavond bij elkaar. We spreken steeds voor een paar avonden af welk boek we zullen lezen, wie inleider en wie gastvrouw is. We hebben geen schema, maar iedereen komt een keer aan de beurt.
We hebben geen vaste manier van bespreken. Over het algemeen vertelt de inleider iets over de auteur en ieder leidt de avond op haar eigen manier. Doordat er de laatste 8 jaar niemand bijgekomen is leren we elkaar steeds beter kennen en is er altijd een zeer geanimeerde discussie over het te bespreken boek, maar ook wel over persoonlijker zaken. We vinden het belangrijk dat we elkaars mening accepteren, en dat is merkbaar als we niet allemaal dezelfde waardering voor een boek hebben.
Aan het slot van de avond maken we een lijstje van boeken die we elkaar aanraden te lezen. Dat lijstje wordt vervolgens per e-mail aan iedereen toegestuurd

Leeskring 2

Contactpersoon: Yvonne Bos 
Leeskring 2 bestaat uit 7 leden en komt ongeveer om de zes weken bijeen op woensdagavonden. De te lezen boeken worden een of twee bijeenkomsten vooraf in gezamenlijk overleg gekozen. Het is de bedoeling dat iedereen zich niet alleen verdiept in het boek, maar ook in de verdere informatie die daarover te vinden is. De manier waarop het boek vervolgens wordt besproken varieert en is afhankelijk van het gekozen boek en de aard en hoeveelheid van de opgedane kennis. Daarnaast is er ook gelegenheid om in te gaan op niet boek-gerelateerde onderwerpen.

Leeskring 3

Contactpersoon: Marjan de Wolff 
Leeskring 3 bestaat uit 8 personen. Wij komen in principe op donderdagavond, 19.45 bij elkaar, afwisselend bij iemand thuis. Ongeveer eens in de 6 weken.
Wij streven ernaar dat iedereen aanwezig kan zijn en daarom wordt er soms geschoven met de datum, waardoor er dan langere tijd tussen de bijeenkomsten zit.
Bij iedere bijeenkomst is één van ons de inleider. Zij stuurt een aantal dagen van te voren een lijstje met vragen/discussietips toe. Iedereen bereidt de bijeenkomsten nauwgezet voor.
Hoewel we natuurlijk af en toe een beetje afdwalen wordt er toch wel grotendeels over het boek zelf gepraat. Ik denk dat iedereen de bijeenkomsten als stimulerend én gezellig ervaart.

Leeskring 4

Contactpersoon: Giny van Lin 
Leeskring 4 heeft 9 deelneemsters. We beginnen met een eerste reactie van het boek door iedereen. Degene die het boek heeft voorgesteld stuurt 2 weken voor de bijeenkomst een aantal discussievragen.
Zij begint eerst met informatie over de schrijver of schrijfster van het boek. Dan worden de vragen doorgenomen en ontstaat een discussie. Vaak is het zo dat aan het eind de kijk op het boek veranderd is door de discussie.

Leeskring 5

Contactpersoon: Saskia van der Molen
Leeskring 5 heeft 6 deelneemsters. We zijn een vrij nieuwe leesgroep gestart in 2020. We komen in principe eens in de zes weken op dinsdagmiddag bij elkaar. De te lezen boeken worden een of twee bijeenkomsten vooraf in gezamenlijk overleg gekozen. Bij iedere bijeenkomst is één van ons de inleidster. Zij stuurt ons een aantal dagen van te voren informatie over de schrijver(ster) en een lijstje met vragen toe. Deze vragen zijn ter inspiratie en verdieping en dragen bij aan een levendig gesprek/discussie over het boek. 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED