Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Kunst & Cultuur

Muziekkring: In oprichting. 

Bespeel je een muziekinstrument of kun je goed zingen? Vind je het gezellig om dit samen met anderen te doen of houd je ervan om naar een concert te gaan? Meld je aan om mee te denken over een nieuwe muziek kring. Aanmelden kan op amersfoort@vvao.nl

 

Filmkring

Contactpersoon: Lideke Willenborg 

De Filmkring bestaat uit een groepsapp waarbij ieder lid zich kan aansluiten.
Deze kring heeft geen “leider” en in de ledenadministratie is niet opgenomen wie lid is van de
Filmkring. We werken als volgt:

Ieder van de leden kan via de app een uitnodiging doen om naar de film te gaan.
Men is niet verplicht te reageren maar we verwachten wel dat degene die uitnodigt  zelf
aanwezig is om te voorkomen dat iemand anders alleen bij de bioscoop staat.

Ieder zorgt zelf voor haar toegangsbewijs.

Wil je meedoen meld dit dan via een email aan :  mr.willenborg@casema.nl en vermeld in de
mail je mobiele telefoonnummer dan wordt je toegevoegd aan de app.

Aanmelden per e-mail: mr.willenborg@casema.nl

 

Museumkring

Coördinatoren : Els van Veggel en Ivonne Schouten-Hoek

De museumkring bezoekt 1 x per 6 á 8 weken een tentoonstelling. De coördinatoren bepalen de tentoonstelling. In principe wordt niet gekozen voor de “grote” tentoonstellingen. Het is de bedoeling om er samen heen te reizen met o.v. of auto ( kosten worden dan gedeeld) en elkaar op locatie te treffen bij koffie / thee. Daarna in beginsel individueel bezoek van de tentoonstelling / museum (kosten bezoek voor eigen rekening). Soms wordt gekozen voor een rondleiding. We lunchen gezamenlijk ( voor eigen kosten), meestal in het museumcafé. Daarna is iedereen in principe vrij te blijven, de stad te bezoeken etc.

Wat de dag van de week betreft: alle dagen mogelijk.
Zodra museumbezoek weer “gewoon” mogelijk is, willen we weer starten.

De aankondigingen voor de bezoeken worden zowel op de site gezet als ook per mail toegezonden aan die leden die laten weten geïnteresseerd te zijn in deze kring.
We roepen alle leden die geïnteresseerd zijn op zich te melden via een mail aan els, dus óók diegenen die in het verleden al mee gingen. We zijn voornemens ook een Whatsapp aan te maken, dus ook graag je mobiele telefoonnummer opgeven en melden of je daarmee akkoord gaat.

Het email adres van Els van Veggel

els.vanveggel@gmail.com


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED